O nás

Výuka angličtiny, němčiny, španělštiny a češtiny jako cizího jazyka

  • Výuka u nás je individuální nebo probíhá v malých skupinách o počtu nanejvýše šesti účastníků v příjemném prostřední učebny v centru města.
  • Výuka je tvořivá, je kladen důraz na komunikační stránku jazyka, situační hry a každodenní život. Využíváme autentické materiály, zabýváme se aktuálními tématy a vyučujeme prostřednictvím moderních a interaktivních metod.
  • V popředí výuky stojí vlastní aktivita studentů a žáků, nikoliv osobnost učitele.
  • Studenti mají přístup k zabezpečeným souborům na webových stránkách.
  • Vedle běžných vyučovacích hodin poskytujeme po předchozí domluvě individuální pedagogické poradenství v oblasti výuky a studia cizích jazyků.
  • Studenti školy mají k dispozici knihovnu, z níž si mohou vypůjčovat beletristická díla a audionahrávky zdarma.
  • Výuka německého jazyka je vedena rodilou mluvčí.
  • Naši lektoři jsou certefikováni Univerzitou v Cambridge jako lektoři CELTA, průběžně se vzdělávají a mají šestnáct let pedagogických zkušeností.
  • Naši lektoři jsou studovaní pedagogové v oborech Vzdělávání dospělých a Speciální pedagogika.

Překlady a tlumočení

  • Nabízíme překladatelské a tlumočnické služby v anglickém, českém a německém jazyce. Pro více informací o těchto službách nás kontaktujte s konkrétními požadavky.

Kontaktní údaje

Kontaktujte nás: telefonicky: +420 732 721 055
  emailem: info@tinalingua.cz
   
Název firmy: TinaLingua jazyková škola, Mgr. Kristýna Stočes
  IČO: 717 06 194
   
Adresa: TinaLingua jazyková škola, Mgr. Kristýna Stočes
  Hálkova 177
  261 01 Příbram I
 

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank, a.s.

  číslo účtu: 1216046133
  kód banky: 5500
  variabilní symbol: číslo faktury
  konstantní symbol: 0308